Velkommen til Advokatfirma Hove & Co

- Ekspertise og erfaring

 

Forretningsjus

Vi bistår i de fleste forretnings-juridiske problemstillinger, både hva gjelder avtalerett, selskapsrett, entrepriserett m.m. Vi utformer avtaler og bistår ved tvister..

Fast eiendom

Når noen tvinges til å avstå rettigheter eller eiendom, er det viktig å velge advokat som har inngående kunnskap om hjemmelsgrunnlag, skjønns-prosess og utmålingspraksis. Her har vi bred erfaring.

 

Eiendomsoppgjør

Skal du selge eller kjøpe, hjelper vi deg med papirene. Vi bistår også ved eiendoms- og husleietvister av alle typer, herunder tvister med eier-skifteselskap. Se mer om dette under

Bistand eiendomsoppgjør

 

 

Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker ved spørsmål knyttet til ansettelse, det løpende arbeidsforhold og opphør av arbeidsforhold. Vi har skrevet litt om dette under Nyheter

 

Yrkesskade

Dersom du er uheldig og skader deg i jobb, er det viktig å finne advokat som kan erstatningsrett. Vi har lang erfaring med slike saker. Les mer om dette under

Nyheter.

 

Familierett

Vi er løsningsorientert og det er særlig viktig i familisaker hvor det er andre ting enn den "kalde" jussen å ta hensyn til. Det inkluderer også barnevernsaker

 

Kontakt oss:

Kongens gate 23, 6002 Ålesund

tlf: 70 16 10 50

post@hoveco.no