Velkommen til Advokatfirma Hove & co

- Ekspertise og erfaring

 

Våre rettsområder

Forretningsjuss

Vi bistår i de fleste forretnings-juridiske problemstillinger, både hva gjelder avtalerett, selskapsrett, entreprisesrett m.m. Vi utformer avtaler og bistår ved tvister..

Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker ved spørsmål knyttet til ansettelse, det løpende arbeidsforhold og opphør av arbeidsforhold. Vi har skrevet litt om dette under Nyheter

 

Fast eiendom

Når noen tvinges til å avstå rettigheter eller eiendom, er det viktig å velge advokat som har inngående kunnskap om hjemmelsgrunnlag, skjønns-prosess og utmåliingspraksis. Her har vi stor erfaring.

 

Yrkesskade

Dersom du er uheldig og skader deg i jobb, er det viktig å finne advokat som kan erstatningsrett. Vi har lang erfaring med slike saker. Det ligger noe info under Nyheter.

 

Boligrett

Skal du selge eller kjøpe hjelper vi deg med papiprene. Vi bistår også ved eiendoms- og husleietvister av alle typer, herunder tvister med eier-skifteselskap. Se mer om dette under Nyheter

 

Familierett

Vi er løsningsorientert og det er særlig viktig i familisaker hvor det er andre ting enn den "kalde" jussen å ta hensyn til. Det inkluderer også barnevernsaker

 

Kontakt oss:

Kongens gate 23, 6002 Ålesund

tlf: 70 16 10 50

post@hoveco.no